Про мене

Єп����ко��, дирек��ор місії МИКОЛА ПЕТРОВИЧ ����Н��К.

 

Народився 13 вересня 1956 року в селі Борбин Рівненської області �������������������������������������������������������� ������������������������і������������������������’ї вір��ючих бать��ів. У���� моло��ому віці п����и������няв Іс��са Христа, як с��ого особистого Сп��сителя та Господа.

У 1972 р����ц�� о����римав хреще��н�� Святим Духом.

У 1973 році п��ийняв водне хрещення в церкві ХВЄ с. Борбин.

З 1977 року переїхав на ����стійне проживання у м����сто Луцьк.

У 1983 ��оці обр����ий на ��ияконське служіння в Луцькій ц��ркві ХВЄ, рукопокладений у 1985.

У 1984 році ����акінчив Моск��вський Те��логічний інститут при ��СЄХ��.

У 1989 році обрани�� директором місії «Голос надії».

У 1994 році рук��покладений на пресвітерське ��лу����ін��я.

У 1998 році обра��ий ��аступником г����ло������и Сою��у Ц��ВЄ у За������дно��у рег��оні.

В 2001 р��ці ��� після закінчення навчання в КБІ ��� от��имав ��т����������������������і����������������������ь бакалавра паст��рського служ��нн��, а в 2007 ро��і – після ��акінчення МБУ – ст��пінь магістра богосл��в’я.

У��2002 ��оці – ��браний першим заступником г��лови Церкви ХВЄ України �� рукоп��кладений у сан є����ископа.

Одружений. Має де��ятеро ��ітей т������ 30 вн��ків.